Velkoodběratelé

Obchodní podmínky pro velkoodběratele

Velkoodběratel dostává základní slevu z maloobchodní ceny při splnění následujících podmínek:

IČO a odpovídající předmět činnosti.

Pokud nenalezneme shodu s Živnostenským nebo Obchodním rejstříkem, vyžádáme od vás upřesnění.

Je stanovena minimální hodnota odebraných a zaplacených výrobků za ucelený kalendářní rok v cenách velkoodběratele v určité výši (bez poštovného).

Velkoodběratelé mají možnost platit převodem z účtu. Důležité je dodržovat splatnost faktury.

Při neuhrazení faktury v termínu splatnosti účtujeme smluvní pokutu.

Zákazník může objednat další dodávku až po zaplacení předchozí, nebo bude zaslána dobírkou.

 

Pro více informací kontaktujte:

Alenu Bradáčovou a Barboru Coufalovou - kontakt viz.

Alena Bradáčová

Obchodní manažer

Barbora Coufalová

Konzultant

E-mail: obchod@siberica.cz